Ekstra ferjeavganger i helgene fra nyttår.

1. Januar trer ny ruteplan for Rygerbuen i kraft.

I den nye ruteplanen er der kommet et par ekstra avganger.

  • Lørdag kveld, 19:15 fra Vassøy og 19:45 fra Stavanger
  • Søndag midt på dagen, 12:45 fra Stavanger og 13:15 fra Vassøy
  • Søndag kveld 21:15 fra Vassøy og 21:45 fra Stavanger

Ekstraturen på søndager blir 13:15, dette etter totalvurdering av tilbakemeldingene fra beboerforeningen på Vassøy samt klager/ruteønsker direkte til Kolumbus. Det var noe overtall av stemmer for 12:15 forslaget, men det var mange flere henvendelser med reelle behov for 13:15 forslaget.

Lars Erik Tveit Kolumbus