Innkalling til årsmøte

Tirsdag 9.mars arrangeres årsmøte i Vassøystua klokka 18.

På grunn av pandemien ber vi alle om å melde seg på. Vi vet ikke ennå hvilke restriksjoner det blir. Det legges opp til at det blir mulig å følge møtet på video. Nærmere opplysninger blir lagt ut før møtet.

Dagsorden

  • Valg av ordstyrer og referent
  • Årsberetning
  • Regnskap
  • Innkomne forslag
  • Budsjett og planer for 2020
  • Valg
  • Avslutning

Alle beboere på Vassøy har adgang til årsmøtet med talerett. Medlemmer har stemmerett.

Det er noen ledige plasser i styret, og vi oppfordrer deg som er interessert til å melde interesse til Signe Egenberg eller David Pelosof i valgkomiten, Det er også mulig å komme med forslag på kandidater.

Åpent møte om hurtigbåtruter

Etter årsmøtet, klokka 19, kommer Alexander Rüdiger-Raustein, som er leder av fylkets samferdselsutvalg. Han vil orientere om rutekutt på hurtigbåtene, hvordan prosessen har vært og hvordan den vil gå videre. Alle er velkomne til å stille spørsmål og delta i diskusjon.

Vi ber også her deltakerne om å melde seg på så avgjør vi hvordan møtet skal avvikles når vi ser hvilke retningslinjer som gjelder. Sannsynligvis blir det mange som må ta det som et digitalt møte.