Donasjon til ny hjertestarter

Sandnes sparebanks gavefond gir 15 000 til innkjøp av ny hjertestarter

Hjertestarteren nord på øya fungerer ikke lenger og den er nå fjernet.

På vegne av Vassøy beboerforening har Helge Helgesen søkt om støtte fra Sandnes Sparebank og fått innvilget 15.000 kr.

Ny hjertestarter vil komme på plass fortløpende. Vi legger ut melding på nettsiden og på Vassøystuas venner når den er innstallert.