Oppdatering om bru til Lille kalven

Status fra Ryfylke friluftsråd

Hans Olav fra Ryfylke friluftsråd de håper at broen over til Lille Vassøy kalven blir ferdig før sommeren. Bruen er inne til rådgivende ingeniørtjenester for å verifisere at broen tåler de belastningene den vil få.

Selve byggingen av broen tar kun noen dager og gjøres av et firma som ofte jobber for Stavanger Turistforening med slike oppdrag.

Det har tatt litt lengre tid enn de trodde da de måtte gå noen ekstra runder i kommunen for og bli godkjent.