Foreninger

Vassøy beboerforening

Vassøy beboerforening arbeider med å forbedre og vedlikeholde bomiljøet for barn og voksne, en god kollektiv forbindelse til øya, sikre og arbeide for vedlikehold av kommunens friområder, badeplasser, turstier og fellesområder, drifte Vassøystua og mye mer.

Styret: Tommy, Rune, Kasper, Cathrine, Jeanette, Fritjof, Helge G, Frode, Sara, Randi Vara: Charlotte, Øyvind

Bladet Vassøynytt utkommer 2 ganger i året.

Beboerforeningen ivaretar Vassøystua som tidliger har været skole og barnehage på øya.
Stua kan brukes til små og større samlinger, ungdomsklubb, seniorklubben, bingo, hobbykvelder, bursdag, fest og kurs. For utleie gå til siden for Vassøystua.

Facebookside: Vassøystuas venner

Medlemskap: 350,- i året

Kontonummer: 3201.41.41021

Kontakt: styret@vassoy.org

Vassøy idrettslag

Idrettslaget jobber for et godt og aktivt miljø på Vassøy.

 • Løpegrupper
 • Håndbold junior
 • Spinning
 • Fotball senior
 • Fotball junior
 • Styrketrening / Zumba
 • Innebandy
 • Volleyball
 • Kayakkgruppe
 • Vassbrass
 • Turgruppe
 • Senior Balansegruppen

Idrettslaget har gjennom stort arbeide fått godkjent og finansiert oppgradering av eksisterende grusbane til kunstgressbane som forventes utført på høsten 2019.

Leie av lokalet, kontaktperson: Sigve

Facebookside

Vassøy Kapell

Vassøy kapell har gudstjeneste en gang i måneden, søndagsskole og knøttesang Søndagsmiddag, basar.

Facbookside