Beredskap på Vassøy

110 Brann
112 Politi
113 Ambulanse

Hjertestartere

Der 3 hjertestartere på Vassøy.

  • Nordstrandveien 39 ved garasjen.
  • På branndepote (tilgjenglig for brannpersonalet)
  • Sørstrandveien 95

Plassering illusteret i kart ned forbi

Brannkorps

Vassøy har et frivillig brannkorps som bistår alarmsentralen behov. Øya har egen brannbil som står i branndepotet ved skolen.

Syketransport

Vassøy har egen ambulanse/syketransport bil til å hjelpe å få folk til Rygerdoktor eller eventuelt helikopter.

Ordningen på Vassøy er at trenger du akutt hjelp må du ringe 113 eller legevakten.

Mannskapet på Rygerdoktoren eller Akuttmottaket ringer Sigurd Helgesen og ber om hjelp til transport når det er nødvendig. All kontakt skjer gjennom disse kanalene.

Hjertestartere